بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهش بایستی هم برای رسیدن به اوج قلّه‌ی علم و ایجاد مرجعیّت علمی و هم باید برای حلّ مسائل جاری کشور باشد. مقام معظم رهبری

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه: وحدت حوزه و دانشگاه در همه زوایای علمی نمود داشته باشد
2 آذر 1394

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه: وحدت حوزه و دانشگاه در همه زوایای علمی نمود داشته باشد

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه کشور در نشست «وحدت حوزه و دانشگاه، دستاوردها، چالش‌ها و افق