بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهش بایستی هم برای رسیدن به اوج قلّه‌ی علم و ایجاد مرجعیّت علمی و هم باید برای حلّ مسائل جاری کشور باشد. مقام معظم رهبری

سامانه‌های پرکاربرد

معاونت
پژوهش

با گسترش حوزه علمیه قم و به تبع آن افزایش تعداد مدارس و مراکز وابسته به حوزه علمیه در سراسر کشور، ایجاد مرکزی به عنوان متولی امور مربوط به تحقیق و پژوهش ضروری می نمود لذا از سال ١٣٧٣ و با انتصاب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد غروی به عنوان معاونت مدیریت در بخش تحقیقات، سامان بخشی به نظام پژوهشی حوزه علمیه قم نیز شکل تازه ای به خود گرفت. این مرکز از سال ١٣٧٨ به معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه کشور تغییر نام یافت.

خدمات الکترونیک

سامانه پژوهشگران

سامانه پژوهشگران
ورود

کتاب سال حوزه

کتاب سال حوزه
ورود

جشنواره علامه حلی (ره)

جشنواره علامه حلی (ره)
ورود

مراکز وابسته پژوهشی

مراکز وابسته پژوهشی
ورود

سامانه فراکاوش

سامانه فراکاوش
ورود

دبیرخانه حمایت از طرح‌های پژوهشی

دبیرخانه حمایت از طرح‌های پژوهشی
ورود

جشنواره مقالات علمی حوزه

جشنواره مقالات علمی حوزه
ورود

نمایه نشریات تخصصی دینی

نمایه نشریات تخصصی دینی
ورود

کتابخانه‌های حوزوی

کتابخانه‌های حوزوی
ورود

سامانه نیازسنجی پژوهشی

سامانه نیازسنجی پژوهشی
ورود

دبیرخانه شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی

دبیرخانه شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی
ورود

کتاب شناخت: گفتمان علمی انقلاب اسلامی

کتاب شناخت: گفتمان علمی انقلاب اسلامی
ورود

اخبار استان‌ها

تازه‌های نشر

آمار معاونت

پژوهشگر حوزوی دارای اثر تأیید شده در سامانه پژوهشگران

کتابخانه‌‌

طرح‌ پژوهشی

نیازسنجی پژوهشی

مجله دارای مجوز اعم از علمی ترویجی - علمی پژوهشی و تخصصی

نشست علمی