بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهش بایستی هم برای رسیدن به اوج قلّه‌ی علم و ایجاد مرجعیّت علمی و هم باید برای حلّ مسائل جاری کشور باشد. مقام معظم رهبری

برگزاری همایش روز جهانی کودک و رسانه در حوزه علمیه مروی تهران
20 آذر 1401

برگزاری همایش روز جهانی کودک و رسانه در حوزه علمیه مروی تهران

معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه/ برگزاری همایش روز جهانی کودک و رسانه در حوزه علمیه مروی