بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهش بایستی هم برای رسیدن به اوج قلّه‌ی علم و ایجاد مرجعیّت علمی و هم باید برای حلّ مسائل جاری کشور باشد. مقام معظم رهبری

مدیر حوزه علمیه آذربایجان غربی: آموزش بدون پژوهش انسان را به هدف نمی رساند.
29 آذر 1401

مدیر حوزه علمیه آذربایجان غربی: آموزش بدون پژوهش انسان را به هدف نمی رساند.

حوزه/ مدیر حوزه علمیه آذربایجان غربی در جمع طلاب پژوهشگر تصریح کرد: پژوهش به آموزش