بسم الله الرحمن الرحیم

امروز اسلام به یکایک سربازان خود در عرصۀ جهاد تبیین علمی نیاز دارد/ مهارت‌های پژوهشی و شیوه‌های تحقیقات دینی را به طلاب جوان بیاموزیم. مدیر حوزه‌های علمیه

نشریات ترویجی علمی حوزوی
22 آبان 1401

نشریات ترویجی علمی حوزوی

نشریات علمی ـ ترویجی   1        معارف عقلی علمی - ترویجی فصل‌نامه مرکز پژوهشی

نشریات پژوهشی علمی حوزوی
22 آبان 1401

نشریات پژوهشی علمی حوزوی

نشریات علمی ـ پژوهشی   ردیف عنوان نشریه رتبه مجله دوره انتشار صاحب امتیاز مدیرمسئول