بسم الله الرحمن الرحیم

امروز اسلام به یکایک سربازان خود در عرصۀ جهاد تبیین علمی نیاز دارد/ مهارت‌های پژوهشی و شیوه‌های تحقیقات دینی را به طلاب جوان بیاموزیم. مدیر حوزه‌های علمیه

حضور هیئت حوزوی در دانشگاه تربیت مبلّغان مسیحی واتیکان
16 خرداد 1401

حضور هیئت حوزوی در دانشگاه تربیت مبلّغان مسیحی واتیکان

هیئت اعزامی از حوزه های علمیه با پروفسور لئوناردو سیلو، رییس دانشگاه پاپی اوربانیانا در

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه از دانشگاه گرگوریان واتیکان بازدید کرد
14 خرداد 1401

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه از دانشگاه گرگوریان واتیکان بازدید کرد

دانشگاه گرگوریان؛ دانشگاه مرجع کلام مسیحیت معاون پژوهش حوزه‌های علمیه از دانشگاه گرگوریان واتیکان بازدید