بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهش بایستی هم برای رسیدن به اوج قلّه‌ی علم و ایجاد مرجعیّت علمی و هم باید برای حلّ مسائل جاری کشور باشد. مقام معظم رهبری

حضور هیئت حوزوی در دانشگاه تربیت مبلّغان مسیحی واتیکان
16 خرداد 1401

حضور هیئت حوزوی در دانشگاه تربیت مبلّغان مسیحی واتیکان

هیئت اعزامی از حوزه های علمیه با پروفسور لئوناردو سیلو، رییس دانشگاه پاپی اوربانیانا در

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه از دانشگاه گرگوریان واتیکان بازدید کرد
14 خرداد 1401

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه از دانشگاه گرگوریان واتیکان بازدید کرد

دانشگاه گرگوریان؛ دانشگاه مرجع کلام مسیحیت معاون پژوهش حوزه‌های علمیه از دانشگاه گرگوریان واتیکان بازدید