اخبار
  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

ساير
  • رويدادهاي پژوهشي
  • معرفي پژوهشگران
  • برگزيدگان
  • آموزش پژوهش

آیت الله حاج میرزا عبدالکریم حق شناس تهرانی در سال 1298 شمسی در خانوادهای متدین در تهران متولد شدند.
آیت الله عبدالکریم حق شناس آیت الله حاج میرزا عبدالکریم حق شناس تهرانی در سال 1298 شمسی در خانوادهای متدین در تهران متولد شدند.

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها